Kullanım Şartları

Bu Kullanım Koşulları, 18585 Coastal Hwy Unit 10 #2009 Rehoboth Beach, DE 19971, ABD adresinde kayıtlı bir şirket olan Makswin Real Estate Technologies Inc. tarafından sahip olunan ve sürdürülen Fizbot (www.fizbot.net) web sitesine ve mobil uygulamalarına (topluca “Site”) ve Sitede sunulan tüm hizmetlere (“Hizmetler”) erişiminizi ve bunları kullanımınızı yönetir “Biz”, “Bize” ve/veya “Fizbot”).

Lütfen Siteyi ve Hizmetleri kullanmadan veya bunlara kaydolmadan önce bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun. Bu Kullanım Koşulları, siz ve Fizbot arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturur.

 

Uyarı:

  1. i) Kullanıcı, Siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır. Bu şartları kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimizden herhangi birine kaydolmayın, erişmeyin veya başka bir şekilde kullanmayın.
  2. ii) Müşteri, 18 yaşından büyük olduğunu ve bu Kullanım Koşullarını akdetmek için yasal ehliyete sahip olduğunu beyan eder. Müşteri, gayrimenkul danışmanı/aracısı olduğunu, Site’yi ticari ve mesleki amaçlarla kullanacağını ve bu nedenle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen haklardan hiçbir şekil ve surette yararlanamayacağını kabul ve beyan eder.

iii) İşbu Kullanım Koşullarını başka bir kişi veya diğer bir tüzel kişilik adına kabul ediyorsanız, söz konusu kişi veya diğer tüzel kişiliği bu Koşullar ile bağlamak için tam yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

  1. iv) Bu Kullanım Koşullarını zaman zaman değiştirebiliriz. Değişiklikler yapıldığında, revize edilmiş versiyonu bu web sayfasında kullanıma sunacağız ve bu sayfanın üst kısmında revizyonların en son yapıldığı tarihi belirteceğiz. Revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Şartlarda yapılan herhangi bir değişiklikten dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz.

 

1- Tanımlar

1.1.  Bağlı Taraflar: Söz konusu kuruluşu doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya onun tarafından kontrol edilen veya onunla ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir. Bu tanımın amacı doğrultusunda “Bağlı Taraflar”, Fizbot’un tüm doğrudan ve dolaylı ilişkili taraflarını da içerir.

1.2. İçerik: Bu Web Sitesinde ve uygulamada görünen veya bunların bir parçasını oluşturan her türlü metin, grafik, görüntü, ses, video, yazılım, veri derlemeleri/türevleri ve bilgisayarda depolanabilen diğer her türlü bilgi anlamına gelir;

1.3.  Müşteri: Bu Kullanım Koşullarını kendi adına kabul eden tüzel kişi veya uygulamayı kullanan ve Hizmeti www.fizbot.net üzerinden çevrimiçi olarak satın alan diğer herhangi bir tüzel kişi anlamına gelir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Müşteriler uygulamayı sadece ticari amaçlarla kullanabilirler. Tüzel kişi olan emlakçılar dışında mevzuat kapsamında tüketici sıfatını haiz herhangi bir Gerçek kişi bu uygulamayı kullanamaz.

1.4.  Müşteri Verileri: (i) Müşteri tarafından Siteye yüklenen veya Sitede depolanan; (ii) Müşterinin isteği üzerine Site tarafından iletilen; (iii) Müşteri tarafından Siteye yüklenmesi için Fizbot’a sağlanan; (iv) Hizmetlerin kullanımı sonucunda Site tarafından oluşturulan (ancak Sitenin kullanımına ilişkin analitik veriler ve sunucu günlük log dosyaları hariç) tüm veriler, çalışmalar ve materyaller anlamına gelir.

1.5.  Abonelik Planı: SaaS Hizmetlerinin kullanım miktarı ve süresi açısından, ilgili Saas Hizmetlerinin farklı ürün modüllerinin aktivasyonuna karşılık gelen seçenek anlamına gelir.

 

2- Site ve Hizmetlerin Niteliği

Fizbot, en büyük ve en gelişmiş emlak veritabanına sahip olan ve bunu yapay zeka teknolojisi ile birleştirerek emlak danışmanlarına / komisyonculara daha fazlasını başarmak için olağanüstü imkanlar veren bir dijital asistan teknolojisidir.

 2.1. Fizbot, herhangi bir İçerikteki herhangi bir hata veya ihmal veya Hizmetler aracılığıyla yayınlanan, e-postayla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan veya başka bir yerde iletilen herhangi bir İçeriğin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir İçerikten hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Hizmetler aracılığıyla yayınlanan veya Hizmetler aracılığıyla tarafınızdan elde edilen herhangi bir İçeriğin veya materyalin kullanımına ilişkin tüm riskler size aittir. Müşteri/kullanıcı, Sitede yayınlanan, Site aracılığıyla iletilen veya Siteden bağlantı verilen tüm gönderilerin, mesajların, metinlerin, dosyaların, görüntülerin, fotoğrafların, videoların, seslerin veya diğer İçeriklerin tamamen söz konusu İçeriğin kaynaklandığı kişi veya kuruluşun sorumluluğunda olduğunu anlar ve onaylar.

2.2. Fizbot, emlak ilanları için bir arama motoru görevi görür. Fizbot, siz veya başka herhangi bir kullanıcı ve/veya Müşteri için bir emlakçı veya emlak listeleme/ilan sitesi olarak hareket etmez. Gayrimenkul konularında özel tavsiyeler için, her zaman lisanslı bir emlakçı veya alıcı acentesinden tavsiye almalısınız ve gayrimenkulün özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi toplamak isteyen kullanıcılar, Fizbot gayrimenkul ilanlarıyla ilgili her veriyi toplamadığından ve görüntülemediğinden ve arama motoru olarak alıntı ve referans ilkelerini izlediğinden, kullanıcılar ilanın kaynağını ziyaret etmesi gerektiğini anlar ve kabul eder. Fizbot, kullanıcıları/Müşterileri için emlak komisyonculuğu, değerleme, hukuk, finans veya muhasebe hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir emlak danışmanlığı hizmeti sunmaz.

2.3. Müşteri, Fizbot’ta görüntülenen gayrimenkullerin görsellerinin (i) listeleme/ilan kaynaklarındaki tüm görselleri içermediğini (ii) orijinal boyutlu veya işlenmiş görseller olmadığını kabul eder. Yukarıda belirtilen görüntüler yalnızca “küçük resim boyutunda (thumbnail)” veya “küçük ölçek boyutunda” görüntülerdir. Müşteri ayrıca, sadece bu Siteyi kullanarak, ilgili kaynakta tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından yazılmış olan gayrimenkul açıklamalarına erişemeyeceğini kabul eder.

2.4.Fizbot, üçüncü kişilerin veya onların temsilcilerinin veya Müşterilerinin hizmetlerinden sorumlu tutulamaz. Fizbot aracılığıyla size sağlanan bilgiler, üçüncü taraflarca oluşturulan kamuya açık ve gerçek teknik verilere dayandığından, Fizbot, Site veya Hizmetler aracılığıyla size sağlanan İçerik ve türevlerinin herhangi birinin güncelliği, eksiksizliği veya doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenemez. Fizbot’un, yalnızca Siteyi veya Hizmetleri kullanmanız veya Sitede bulunan materyallere erişmeniz nedeniyle sizinle herhangi bir güvene dayalı veya aracılık ilişkisine girmediğini anlar ve kabul edersiniz.

2.5. Fizbot, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetin işleyişinde zaman zaman ve bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hizmetin nasıl çalıştığına dair herhangi bir açıklama, Hizmetin her zaman nasıl çalışacağına dair bir beyan veya yükümlülük olarak değerlendirilmemelidir.

 

Site Hizmetlerinin Kullanımı

3.1.Müşteri, Site’nin ticari ve profesyonel amaçlarla kullanılmak üzere emlak danışmanları/brokerlerı için dijital kişisel asistan hizmeti sağladığını, Fizbot’un emlak danışmanlığı faaliyeti veya emlak ilan sitesi işlevi yürütmediğini ve Hizmetlerin kullanımından tamamen ve tek başına Müşterinin sorumlu olduğunu kabul eder.

3.2.Giriş bilgileri ile bir hesap oluşturmak için Site üzerinden kayıt bilgilerini (ör. ad, soyad ve telefon numarası) vermeniz gerekmektedir. Fizbot, uygunsuz gördüğü durumlarda kaydı reddedebilir veya iptal edebilir. Müşteri, kayıt bilgilerindeki herhangi bir değişikliği derhal Fizbot’a bildirecektir. Fizbot, Müşterinin yanıltıcı bilgi vermesi veya güncel bilgileri zamanında vermemesi nedeniyle Hizmetlere erişememesi durumunda sorumlu olmayacaktır.

3.3.Fizbot tarafından talep edilmesi halinde, Müşteri Fizbot tarafından ihtiyaç duyulabilecek veya talep edilebilecek kimlik belgelerini (sosyal güvenlik numaraları, vergi kimlik numaraları, pasaport ve ehliyet kopyaları, müşterinin yerel düzenlemelere/kanunlara göre acente veya komisyoncu olduğunu gösteren yasal belgeler dahil) veya diğer bilgileri Fizbot’a sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Müşteri olarak, şifrenizin ve hesap giriş bilgilerinizin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve şifreniz veya hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz. Şifrenizin veya hesabınızın yetkisiz kullanımını derhal bize bildirmeyi kabul edersiniz.

3.5. Fizbot, bir Müşteri için birden fazla hesap oluşturabilir ve bu hesap sahiplerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve yüklenicilerinin bu Kullanım Koşullarına uymasından yalnızca Müşteri sorumludur. Uygulanabilir tüm özel kısıtlamalar dahil olmak üzere, Müşteri (i) Hizmetlere yetkisiz erişimi veya Hizmetlerin kullanımını önlemek için ticari olarak makul tüm çabayı gösterecek ve bu tür yetkisiz erişim veya kullanımları derhal Fizbot’a bildirecektir; (ii) Hizmeti yalnızca bu Kullanım Koşullarına ve geçerli yasalara uygun olarak kullanacaktır.

3.6.Müşteri, Fizbot’un bu Kullanım Koşullarını ve geçerli yasaları ihlal ettiğine makul olarak inandığı durumlarda Müşterinin Hizmeti kullanmasını veya Hizmete erişimini yasaklayabileceğini kabul eder ve anlar.

3.7.  Modemler, donanımlar, sunucular, yazılımlar, işletim sistemleri, ağlar, web sunucuları ve benzerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet’e bağlanmak, Hizmet’e erişmek veya Hizmet’i başka bir şekilde kullanmak için gereken tüm ekipman ve yan hizmetleri temin etmek Müşteri’nin görevidir.

3.8. Müşteri, Fizbot’un pazarlama amacıyla ve basın bültenlerinde Müşteriye Hizmetlerin alıcısı olarak atıfta bulunma hakkına sahip olduğunu kabul eder ve anlar.

 

Kullanım Kısıtlamaları

4.1.Hesabınız kendi kişisel kullanımınız içindir ve başkasının hesabınızı kullanmasına izin veremezsiniz. Site, Müşteriler için madde 2.2’de belirtildiği şekilde arama motoru olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sitenin başka herhangi bir amaçla kullanılması (Sitenin veya Siteden elde edilen bilgilerin başka herhangi bir amaçla kullanıcılara talepte bulunmak, reklam yapmak veya onlarla iletişime geçmek için kullanılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yasaktır.

4.2. Diğer Kullanıcılara herhangi bir zincir mektup, önemsiz veya spam e-posta iletemez veya Siteden elde edilen herhangi bir bilgiyi başka bir kişiyi taciz etmek, kötüye kullanmak veya zarar vermek için kullanamazsınız. Kullanıcıları bu tür faaliyetlerden korumak için, Abonelikleri ve/veya hesapları sonlandırmak veya belirli IP adreslerine sahip kullanıcıların Siteye erişimini engellemek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun önlemleri alma hakkımızı saklı tutarız.

4.3.Listeleme/ilan kaynağını ziyaret ederek aldığınız herhangi bir kişisel bilgi, yalnızca listeleme/ilan sitesinin belirlenmiş politikalarının özel amacı için kullanılabilir. Müşteri, Fizbot’un müşteri tarafından listeleme kaynağı aracılığıyla toplanan herhangi bir kişisel bilgiyle ilgili olarak sorumlu olmadığını kabul, beyan ve garanti eder.

4.4.  Müşterilerin ve kullanıcıların (a) kendilerine yönelik olmayan içerik veya verilere erişmek veya erişim yetkisi olmayan bir sunucu veya hesaba giriş yapmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site veya Hizmetlerin herhangi bir güvenlik özelliğini ihlal etmesi veya ihlal etmeye teşebbüs etmesi (b) Hizmetlerin, Sitenin güvenlik açığını araştırmaya, taramaya veya test etmeye veya uygun yetki olmaksızın güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmeye çalışması; (c) kötü amaçlı yazılım, aşırı yükleme, “flooding”, “spamming”, “mail bombing” veya “crashing” dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kullanıcı, ana bilgisayar veya ağın hizmetine müdahale etmesi veya müdahale etmeye çalışması; (d) Siteyi veya Hizmetleri, ürün veya hizmetler için promosyonlar veya reklamlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istenmeyen e-posta göndermek için kullanması; (e) herhangi bir e-postada veya Hizmetleri kullanan herhangi bir gönderide herhangi bir TCP/IP paket başlığını veya başlık bilgilerinin herhangi bir bölümünü taklit etmesi; veya (f) Fizbot tarafından Site veya Hizmetleri sağlamak için kullanılan kaynak kodunu değiştirmeye, tersine mühendislik yapmaya, kaynak koda dönüştürmeye, parçalarına ayırmaya veya başka bir şekilde insan tarafından algılanabilir bir forma indirgemeye çalışması yasaktır. Sistem veya ağ güvenliğinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi sizi hukuki ve/veya cezai sorumluluğa maruz bırakabilir.

 

Ödeme ve Para İadesi

5.1. Müşteri, Abonelik Planı kapsamında belirtilen ücretleri Fizbot’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüm ücretler Fizbot’a peşin olarak ödenecek ve her abonelik döngüsünün başında Müşterinin kredi kartından otomatik olarak tahsil edilecektir.

5.2. Müşteriye e-posta yoluyla 5 gün önceden bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda fiyatlandırmayı değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Aboneliğinizi iptal etmezseniz, bu yeni ücretleri kabul etmiş sayılırsınız.

5.3. Mobil uygulamamıza giriş yaparak ödeme yöntemi bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmeniz ya da bir ödemenin süresinin dolması, yetersiz bakiye ya da başka bir nedenle başarılı bir şekilde ödenmemesi durumunda, tahsil edilmemiş tutarlardan yine de sorumlu olmaya devam edeceksiniz ve yeni bir hesap oluşturmaya çalışmanız, ödenmemiş hesabı yeniden etkinleştirmeniz ya da yeni bir hesaba kaydolmanız da dahil olmak üzere, güncellenebileceği gibi, ödeme yöntemini ya da sağladığınız diğer ödeme yöntemlerini faturalandırmaya devam etmemiz için bize yetki vereceksiniz. Bu, ödeme faturalandırma tarihlerinizde bir değişikliğe neden olabilir. Ödemenizi tahsil edemezsek, Sitemize veya herhangi bir bölümüne erişiminizi sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

5.4.Müşteri, Fizbot’un herhangi bir Müşterisinin kredi kartı bilgilerine erişimi olmayacağını kabul eder ve onaylar; bu tür tüm bilgiler Müşteri tarafından doğrudan ödeme hizmeti sağlayıcısına iletilir.

5.5.Fizbot, üçüncü bir tarafın ödeme hizmetlerini kullanır. Hizmeti kullanarak, Müşteri sıfatınızla, ödeme hizmeti Kullanım Koşullarının siz ve ödeme hizmeti arasında geçerli olduğunu kabul edersiniz. 

5.6. Yasaların izin verdiği ölçüde, Fizbot genel bir kural olarak abonelik veya diğer satın alma işlemlerinin iptali için geri ödeme/iade yapmaz. Bu genel kurala bir istisna olarak, yalnızca aylık Abonelik Planı özelinde, Fizbot aylık yinelenen bir abonelikte son ayın ücretini iade edebilir. Aboneliğinizi iptal etmek için [email protected] adresine mail atabilir, +90 537 617 66 01 numaralı Whatsapp destek hattımıza yazılı bildirimde bulunabilir veya +90 850 840 84 59 numaralı danışma hattımızı arayarak sözlü bildirimde bulunabilirsiniz.

 

Fikri Mülkiyet, Mülkiyet ve Unvan

6.1. Hizmet ve Site, Fizbot’un mülkiyetindedir ve fikri mülkiyet yasaları ve uluslararası fikri mülkiyet anlaşmaları ile korunmaktadır. Fizbot ve logoları, Fizbot’un veya bağlı kuruluşlarının, tedarikçilerinin veya lisans verenlerinin ticari markaları, hizmet markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve önceden yazılı iznimiz veya tedarikçilerimizin veya lisans verenlerimizin izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.

6.2. Fizbot, kamuya açık gerçek verilerin kamu malı olduğuna ve taranmaya/işlenmeye açık olduğuna inanmaktadır. Verileri yapay zeka teknolojisi ve makine öğrenimi teknikleriyle değer katarak görüntülediğimizden ve Hizmetleri yalnızca bir ağ geçidi (Kullanıcı Adı ve Parola gereksinimi) aracılığıyla kullanıma sunduğumuzdan, Sitenin veya İçeriğin bazı bölümlerini sistematik olarak çıkarmamalı ve/veya yeniden kullanmamalısınız. Özellikle, herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzeri veri toplama ve çıkarma araçlarını, Sitenin önemli bir bölümünü yeniden kullanmak üzere (bir kez veya birçok kez) çıkarmak için kullanmamalısınız. Önceden yazılı iznimiz olmadan Sitenin önemli bölümlerini içeren kendi veritabanınızı oluşturmamalı ve/veya yayınlamamalısınız.

6.3. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Sitede yer alan tüm kişiler (adları ve resimleri dahil), üçüncü taraf ticari markaları ve üçüncü taraf ürün, hizmet ve/veya konum resimleri hiçbir şekilde Fizbot ile ilişkili, bağlantılı veya bağlı değildir. Sitede yer alan üçüncü kişilere ilişkin tüm ticari markalar/isimler ilgili ticari marka sahiplerine aittir.

6.4. Müşteri, Müşteri Verileri üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatlere sahip olacaktır. Fizbot, (i) Hizmet ve Site, bunlarla ilgili tüm iyileştirmeler, geliştirmeler veya değişiklikler; (ii) Hizmet, Site veya destekle bağlantılı olarak geliştirilen herhangi bir yazılım, uygulama, buluş veya diğer teknoloji; (iii) ilgili tüm telif hakları, ticari sırlar, patentler, ticari markalar ve diğer fikri ve sınai mülkiyet ve mülkiyet hakları, bu hakların tescilleri, başvuruları, yenilemeleri ve uzatmaları dahil olmak üzere tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri elinde tutar. Müşteriye, Fizbot’un herhangi bir ticari markası veya hizmet markası için herhangi bir hak verilmez. Bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey, burada açıkça belirtilenler dışında Müşteriye herhangi bir lisans veya hak vermek için (ima yoluyla veya başka bir şekilde) yorumlanmayacaktır.

6.5.  Fizbot, Sitenin ve ilgili sistem ve teknolojilerin çeşitli yönlerinin sağlanması, kullanımı ve performansıyla ilgili veri ve diğer bilgileri (Müşteri Verileri ve bunlardan türetilen verilerle ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) toplama ve analiz etme hakkına sahip olacaktır, ve Fizbot (işbu sözleşmenin süresi boyunca ve sonrasında) (i) bu tür bilgi ve verileri Siteyi iyileştirmek ve geliştirmek için ve Site ve diğer Fizbot teklifleriyle bağlantılı olarak diğer geliştirme, teşhis ve düzeltme amaçları için kullanmakta ve (ii) bu tür verileri yalnızca toplu biçimlerde işiyle bağlantılı olarak üçüncü taraflara ifşa etmekte özgür olacaktır.

 

Garanti Reddi ve Sorumluluk Sınırlamaları

7.1.MÜŞTERİ, UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SİTEYİ KULLANIMINIZIN TÜM HATALARLA BİRLİKTE “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” SAĞLANDIĞINI AÇIKÇA ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTEDİR. FİZBOT, ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER VEYA KOŞULLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ, TEMSİLİ VE KOŞULU AÇIKÇA REDDEDER. SİTEYİ KULLANIMINIZ KENDİ TAKDİRİNİZE VE RİSKİNİZE BAĞLIDIR.

7.2. Fizbot, Kullanıcılar, Müşteriler, Hizmetler veya Site (veya sitede yer alan herhangi bir bilgi) ile ilgili olarak açık veya zımni, yasal veya başka türlü hiçbir garanti vermez. Fizbot, belirli bir amaç için satılabilirlik veya ihlal etmeme konusunda herhangi bir zımni garanti vermez. Fizbot, Müşteri veya Fizbot tarafından sipariş edilip edilmediğine bakılmaksızın, herhangi bir geçmiş veya doğrulama raporunda yer alan bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sitedeki veya bunlarla bağlantılı olarak sağlanan veya elde edilen herhangi bir bilgi ve materyalin doğruluğunu, yeterliliğini veya eksiksizliğini garanti etmez. Fizbot, Siteyi veya Hizmetleri kullanımınızın veya Sitedeki bilgilerin güvenli, kesintisiz, hatasız, kullanılabilir, doğru olacağını veya sitedeki herhangi bir kusurun düzeltileceğini garanti etmez. Fizbot, Sitenin veya Hizmetlerin bağlanabilirliği ve sürekli kullanılabilirliği hakkında hiçbir garanti vermez. Müşteri/kullanıcı, Fizbot’u ve bağlı taraflarını, (i) Sitenin kullanımı, (ii) Hizmetleri kullanımınız, (iii) müşteri ile diğer kullanıcılar arasındaki herhangi bir anlaşmazlıktan kaynaklanabilecek herhangi bir iddia veya ihtilaf veya (iv) bir kullanıcı veya Fizbot tarafından sipariş edilip edilmediğine bakılmaksızın herhangi bir arka plan veya doğrulama/değerleme raporundan kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, açıklanmış veya açıklanmamış her türlü ve nitelikteki iddia, talep, zarar, sorumluluk, maliyet veya masraftan muaf tutmayı kabul eder. Fizbot, Sitedeki veya Hizmetler aracılığıyla sunulan Müşteri Verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bilginin doğruluğu, eksiksizliği veya kullanışlılığı hakkında hiçbir iddia veya taahhütte bulunmaz.

7.3. Fizbot veya bağlı tarafları, bedensel yaralanma dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Sitenin veya hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı olarak herhangi birinin davranışından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan doğrudan, dolaylı, genel, özel, telafi edici, sonuç olarak ortaya çıkan ve/veya arızi herhangi bir zarardan i) çevrimiçi veya çevrimdışı olsun, sitenin diğer kullanıcılarıyla etkileşimlerden, (ii) Sitede yayınlanan veya Sitenin veya Hizmetlerin herhangi bir kullanıcısı tarafından iletilen bilgilere veya diğer içeriğe güvenmenizden ve (iii) diğer kullanıcılar tarafından Sitede hakkınızda yapılan incelemelerden veya yorumlardan kaynaklanan duygusal sıkıntı ve/veya diğer zararlardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.

7.5.      Müşteri, ne Fizbot’un ne de Bağlı Taraflarının (i) dolaylı, özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar, (ii) kar kaybı, (iii) iş kesintisi, (iv) itibar kaybı veya zararı veya (iv) bilgi veya veri kaybı için herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

7.6.  Bu Kullanım Koşullarındaki diğer hükümleri sınırlamaksızın, Fizbot’un Site, Hizmetler veya Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak uğradığınız kayıp veya zararlar için size karşı maksimum toplam yükümlülüğü, varsa, yükümlülüğe neden olan eylemden önceki 12 ay içinde Site ile bağlantılı olarak Fizbot’a ödediğiniz tutarla sınırlıdır.

7.7.  Fizbot’un, Sitenin veya Hizmetlerin diğer kullanıcılarıyla veya Hizmetler aracılığıyla erişilen üçüncü taraflarla yapabileceğiniz herhangi bir işlemin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz. Müşteri Fizbot’u kullanarak üçüncü taraflar ile herhangi bir iletişim kanalı ile iletişim kurulması halinde bu kurulan iletişimin hukuka uygun olduğuna ilişkin gerekli araştırmaları yaptığını, iletişimin içeriği ve hukuki sonuçlarının tamamen Müşterinin sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu Sitedeki kullanıcılar arasında veya kullanıcılar ile herhangi bir üçüncü taraf arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, Fizbot’un müdahil olma yükümlülüğü olmadığını anlar ve kabul edersiniz. Bir veya daha fazla kullanıcıyla bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda, Fizbot’u, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve haleflerini ve devralanlarını, bu tür anlaşmazlıklardan ve/veya Hizmetlerimizden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir şekilde ortaya çıkan, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, açıklanmış veya açıklanmamış her türlü veya nitelikteki tüm iddia, talep ve zararlardan (fiili ve dolaylı) ibra edersiniz.

 

Tazminat

8.1.  Müşteri/kullanıcı, (i) Site veya Hizmetlerin kendi kullanımı veya kötüye kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan üçüncü bir tarafın herhangi bir iddiasıyla (fikri mülkiyet iddiası dahil) bağlantılı olarak Fizbot ve Bağlı Taraflarının maruz kaldığı avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere her türlü iddia, kayıp, masraf, talep veya yükümlülüğe karşı Fizbot ve Bağlı Taraflarını tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder, (ii) Site aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya ilettiğiniz herhangi bir materyal ve içerik, (iii) bu Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya üçüncü bir tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmeniz, (iv) diğer kullanıcılarla etkileşimleriniz veya onlara karşı davranışlarınız, (v) geçerli herhangi bir yasa, kural veya düzenlemeyi ihlal etmeniz veya (vi) bir kullanıcı veya Fizbot tarafından sipariş edilip edilmediğine bakılmaksızın herhangi bir geçmiş veya doğrulama/değerleme raporunda yer alan bilgilerdeki hatalar noktasında bu tür iddiaların savunulmasında Fizbot tarafından makul olarak talep edildiği şekilde işbirliği yapacağınızı kabul edersiniz. Fizbot ve Bağlı Tarafları, masrafları kendilerine ait olmak üzere, aksi takdirde kullanıcılar tarafından tazminata tabi olan herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar.

8.2. Müşteri, iletişim bilgilerinize kampanya, tanıtım ve reklam içerikli ticari elektronik iletiler gelmesini ve kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesini ve tedarikçilerimizle paylaşılmasını kabul eder.

8.3.Siteyi kullanırken, başkalarıyla herhangi bir çevrimiçi veya çevrimdışı etkileşimle ilişkili tüm riskler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm riski üstlenirsiniz.

8.4. Siteye eriştiğinizde ve/veya Hizmetleri kullandığınızda, Fizbot’un kişisel verilerinizi işlemesi mümkündür. Müşteri, kişisel verileri de dahil olmak üzere Siteyi kullanarak elde edilen tüm verilerin (örneğin satılan liste verileri, oluşturulan raporlar, iletişim bilgileri) depolama ve hizmeti geliştirme amacıyla başka bir ülkeye aktarılabileceğini kabul eder ve onaylar. Fizbot’un kişisel verilerinizi nasıl ve neden işlediği hakkında detaylı bilgiyi Gizlilik Politikamızdan alabilirsiniz.  Fizbot, Müşteri/kullancılar Site’de gezinirken çerezler kullanabilir. Çerez kullanımımız hakkında Çerez Politikamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

8.5.  Sitede yayınlanan içerik ve/veya üçüncü taraflarla iletişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site ve Hizmetleri kullanımınız, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Müşteri, müşterilerin listeleri üçüncü taraflarla paylaşmasına olanak tanıyan “İlan Gönder” özelliğini yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanmayı kabul eder. Bu özellik, müşterilerin mülkle ilgili tüm bilgileri paylaşmasına izin vermez ve paylaşılan bağlantının geçerlilik süresi 1 ay içinde dolacaktır. Paylaşılan bağlantı yalnızca alıcı tarafından görüntülenebilir. Herhangi bir şüpheyi önlemek adına; Fizbot sadece emlak ilanları için bir arama motoru görevi görür ve bu nedenle; Fizbot’un sağladığı hizmetler hiçbir şekilde emlak listeleme/ilan sitesi hizmeti olarak yorumlanamaz.

8.6.    Müşteri, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir ihlalini veya herhangi bir kullanıcının iddia edilen uygunsuzluklarını [email protected] adresine e-posta yoluyla bildirmeyi kabul eder.

 

Müşteri Hesabının İptali

9.1.Müşteri olarak, İşbu Kullanım Koşulları Abonelik Planı süresince geçerli kalacak ve Taraflardan biri diğerine Abonelik Planının bitiminden en az 30 (otuz) gün önce yenilememe bildiriminde bulunmadığı sürece, sona eren süreye eşit ek süreler için otomatik olarak yenilenecektir.

9.2. Müşteri, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir ihlalini, söz konusu ihlalin yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 30 (otuz) gün içinde düzeltemezse, Fizbot Müşterinin hesabını feshedebilir / dondurabilir ve Müşterinin Hizmetlere erişimine derhal sonlandırabilir.

9.3. Site, diğer web sitelerine (Site içinde çerçevelenmiş diğer siteler dahil) veya uygulamalara bağlantılar veya diğer web sitelerine (her biri bir “Üçüncü Taraf Sitesi”) veya reklamlara bağlanmak için işlevler/linkler içerir. Fizbot herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesini veya reklamını kontrol etmemekte veya onaylamamaktadır ve söz konusu Üçüncü Taraf Sitesinde veya reklamında sunulan veya bunlar tarafından sağlanan herhangi bir içerik, ürün, reklam ve diğer materyallerden sorumlu değildir. Bir Üçüncü Taraf Sitesini kullanımınız ve erişiminiz kendi sorumluluğunuzdadır ve söz konusu Üçüncü Taraf Sitesinin hüküm ve koşullarına tabidir.

Genel Hükümler

10.1.      Şartlar ve Kullanım Şartları kapsamında Fizbot ile ilişkiniz, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Delaware Eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Taraflar, bu Kullanım Koşullarından veya bu Kullanım Koşullarının konusundan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıkları, Amerikan Tahkim Birliği’nin (“AAA”) o sırada mevcut olan kurallarına uygun olarak Wilmington, Delaware’de nihai ve bağlayıcı tahkime sunacak ve hakemler tarafından verilen karar üzerine yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede hüküm verilebilir. Böyle bir tahkimde, karar veya hüküm üç (3) üyeden oluşan bir Tahkim Kurulu’nun üyelerinin çoğunluğu tarafından verilecektir; bunlardan biri taraflarca atanacak ve üçüncüsü panelin başkanı olacak ve söz konusu iki tarafın atadığı hakemlerin karşılıklı mutabakatı ile atanacaktır. Söz konusu iki hakemin tahkim sürecinin başlamasından sonraki altmış (60) gün içinde üçüncü hakemin atanması konusunda anlaşamamaları halinde, üçüncü hakem AAA tarafından Kurallara uygun olarak atanacaktır. Taraflardan birinin tahkim sürecinin başlamasından itibaren otuz (30) gün içinde bir hakem tayin etmemesi halinde, söz konusu hakem ve üçüncü hakem AAA tarafından tayin edilecektir. Taraflar, tahkimi kabul etmekle, aksi takdirde jürili yargılama için sahip olabilecekleri her türlü haktan feragat ettiklerini anlarlar. Buna rağmen, Fizbot’un herhangi bir yargı alanında ihtiyati tedbir (veya eşdeğer bir acil yasal çözüm) için başvurmasına izin verileceğini kabul edersiniz.

10.2.      Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey, taraflardan birini diğerinin ortağı, ortak girişimcisi, acentesi, yasal temsilcisi, işvereni, yüklenicisi veya çalışanı yaptığı şeklinde yorumlanamaz. Fizbot bir istihdam hizmeti veya ajansı değildir ve herhangi bir kullanıcı için işveren veya yönlendirme kaynağı olarak hizmet vermez.

10.3. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm tarafların niyetini yansıtacak şekilde değiştirilecek ve bu Kullanım Koşullarının geri kalan tüm hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.

10.4.Bu Kullanım Koşulları, Sitenin ve Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak sizinle Fizbot arasındaki anlaşmanın tamamını içerir ve bu konuda sizinle aramızdaki önceki tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflar, yapılan ancak bu Kullanım Koşullarında yer almayan hiçbir beyana güvenilmediğini ve geçerliliği olmadığını kabul eder.

10.5.Fizbot’un şirketler grubunun her bir üyesinin bu Kullanım Koşullarının üçüncü taraf lehtarları olacağını ve bu diğer şirketlerin Koşulların kendilerine bir fayda (veya lehine haklar) sağlayan herhangi bir hükmünü doğrudan uygulama ve bunlara dayanma hakkına sahip olacağını kabul ve beyan edersiniz. Bunun dışında, başka hiçbir kişi veya şirket Şartların üçüncü taraf lehtarı olmayacaktır.

10.6. Site veya Hizmetlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa ya da Site veya Hizmetlerle ilgili herhangi bir konuda Fizbot’u bilgilendirmeniz gerekiyorsa, lütfen [email protected] veya [email protected] adresinden Fizbot ile iletişime geçin.