Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi Aydınlatma Metni

Bu gizlilik bildirimi (“Gizlilik Bildirimi”), Makswin Real Estate Technologies, INC (“Fizbot”) tarafından, https://fizbot.net/ alan adlı Web Sitesi ve mobil uygulamaları (“Site”) aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerin işlenmesi hakkında sizi açık ve kesin bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır ve Çerez Politikası ile birlikte Web Sitesinin Kullanım Koşullarının bir parçasını oluşturur.

Bu Gizlilik Bildirimi sadece Site için geçerli olup bu kapsamda Site’de yer alan tüm sayfalar ve alt sayfaları kapsar. Ayrıca, herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda güvenlik ve akreditasyon amacıyla kaydedilebilecek olan tüm telefon görüşmeleri kayıtları için de geçerlidir. Herhangi bir kişisel bilgi sağlanması durumunda ilgili taraf, bu veri işlemeye açıkça karşı çıkabilir ve bu durumda arama kaydedilmeyebilir.

 

 1. BİZ KİMİZ?

Fizbot, en büyük ve en gelişmiş emlak veri tabanına sahip olan ve bunu yapay zeka teknolojisiyle birleştirerek emlak danışmanlarına hep daha fazlasını başarabilmeleri için olağanüstü yetenekler kazandıran bir dijital asistan teknolojisidir.

 

 1. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

 Topladiğimiz kişisel bilgiler aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Kimlik ve iletişim bilgileri; ad ve soyad, e-mail adresi, posta adresi, telefon numarası, iş unvanı, işveren ve benzeri diğer iletişim verileri vb.
 • Hesap Bilgileri; kimlik doğrulama ve erişim amacıyla kullanılan parolalar ve diğer güvenlik bilgileri vb.
 • Kullanıcı bilgileri; hizmetleri kullanımız kapsamında tarafınızca sağlanan iletiler, dosyalar ve tutarlar vb.
 • Ödeme/Fatura bilgileri; şirketinizin fatura adresi, vergi numarası ve bakiye fatura bilgisi vb.
 • Cihaz bilgileri; cihazınız ile ilgili bilgiler, IP adresi, konum ve sağlayıcı vb.
 • Kullanım bilgileri ve tarama geçmişi; Hizmetlerimiz bünyesinde yaptığınız gezintilere ilişkin bilgiler, tarama geçmişiniz ve Hizmetlerimizin en çok hangi unsurlarını kullandığınız hakkında bilgiler vb.
 • Konum bilgileri; lokasyon açısından geliştirilmiş özelliklere sahip Hizmetler için IP adresinizden alınan konumunuz veya şehir ya da posta kodu gibi konumunuzu daha az bir kesinlikte gösteren konum bilgileri vb.
 • Demografik bilgiler; Ülkeniz ve tercih ettiğiniz dil vb.

 

 1. VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Fizbot kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İlgili Mevzuat ile belirlenen ilkeler ve prosedürlere uygun veya gerekli şekilde yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Sunduğumuz hizmet için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 • Fizbot websitesi ve mobil uygulamasında yer alan Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunması Politikası Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni kapsamında kullanıcı grubuna hizmet standartları çerçevesinde hizmet vermek ve sözleşme gerekliliklerini yerine getirmek.

 

Bilgilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı nedir?

Veri işlememizin yasal dayanağı, kullanıcının kişisel veri işleme maddesini çık rızası ile kabul ederek sağlamış olduğu rızası ve Fizbot’un her bir işlemin uygunluğunu ve riskini değerlendirmedeki meşru menfaatidir.

Web sitemiz ve platformlarımızdaki formlarda, Fizbot tarafından istenen tüm kişisel bilgiler sağlanmazsa, bu durum talebe yönelik eksik bir özen anlamına gelebilir ya da gerektiğinde, kişisel bilginin talep edildiği hizmetlere erişim imkansızlığı anlamına gelebilir.

Kullanıcı, dosyalarında bulunan bilgilerin güncellenmesi ve hatasız olması için güncel kişisel bilgilerini Makswin Inc’e iletmelidir.

Kullanıcı, o ana kadar gerçekleştirilen kişisel bilgilerin işlenmesini geriye dönük olarak etkilemeksizin istediği zaman rızasını geri çekme hakkına sahiptir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILDIĞI

İlgili Veri Koruma Mevzuatının öngördüğü şekilde ve bu mevzuatlar kapsamındaki hukuki dayanaklar ile bu metinde belirtilmiş olan amaçlarla toplanan kişisel verilerinizin bir kısmı aşağıda belirtilen alıcı kategorileri ile paylaşılmaktadır;

 • Sağladığımız hizmetin yürütülmesinin gerektirdiği ölçü ile sınırlı olmak üzere, yurt içinde veya yurt dışındaki kullanıcılar ile
 • Fizbot grup şirketleri ile
 • Hizmetlerimize erişiminizi sağlayan kişi (işvereniniz veya abonemiz) ile
 • Üçüncü taraflar ile 

İşlemciler

Hizmetlerimizin sunumunu desteklemek için Fizbot, servis sağlayıcılarından yardım alır. Fizbot tarafından kullanılan herhangi bir üçüncü taraf, Kişisel Veri içerebilecek verilere erişebilir veya bu veriyi işleyebilir durumda ise işlemci olarak kabul edilir. Fizbot, herhangi bir işlemci ile çalışmaya güvenlik ve gizlilik uygulamalarını gözden geçirir. Mevcut işlemcilerimiz:

 • Google Cloud Platform – Bulut hizmet sağlayıcısı
 • Stripe – Ödeme hizmetleri
 • Posta Güvercini – Bulut tabanlı telefon sistemi
 • Freshworks – Freshdesk – Yardım masası, iletişim yöneticisi
 • Freshworks – Freshchat – Servis sağlayıcısı
 • Freshworks – Freshdesk – Satış CRM’i
 • Amazon Web Services – E-posta hizmetleri
 • Stitch – Entegrasyon Yöneticisi

Fizbot tarafından kullanılan herhangi bir işlemci ve/veya alt yüklenici, güvenlik, mahremiyet ve gizlilik politikalarını değerlendirmek üzere titiz bir incelemeye tabi tutulur.

 

 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

Genel olarak, Kişisel verilerinizi ilgili Hizmet için gerekli olan süre boyunca veya bizimle yapmış olduğunuz bir sözleşmede belirtilen süre ve sonrasında meşru iş çıkarlarımızı sürdürmek, denetimler yapmak, yasal yükümlülüklerimize uymak, uyuşmazlıkları çözmek ve anlaşmalarımızı uygulamak amacıyla makul bir süre boyunca saklayacağız.

Kişisel bilgilerinizin saklama sürelerini şu kriterlere göre hesaplamaktayız:

 • Bilgiyi toplama amacımızı yerine getirmek için gerekli olan süre;
 • Siz veya işvereninizin (veya Hizmetlerimize erişiminizi sağlayan diğer abonenin) Hizmetlerimizi kullanmayı bıraktığı zaman;
 • Görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi göstermek için kayıtları makul bir süre boyunca saklamanın gerekliliği;
 • Yasalarca belirlenen herhangi bir saklama süresi;
 • Herhangi bir ilgili dava veya işlemin varlığı.

 

Kişisel bilgilerinizi daha kısa bir süre için saklayabiliriz eğer bizden bu bilgileri silmemizi talep ederseniz. Bu durumda, Fizbot kişisel bilgilerinizi talep tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde silmeyi hedefler.

 

 1. HAKLARINIZ

Kişisel Bilgilerinizi sağladığınızda haklarınız nelerdir?

KVKK kapsamında haklarınızı kullanabilmeniz için https://fizbot.net/tr/fizbot-gizlilik-merkezi sayfasına ilerleyebilirsiniz.

Her bir kullanıcı, Fizbot’un kendisini ilgilendiren kişisel bilgileri işleyip işlemediği konusunda teyid alma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, kişisel bilgilere erişim hakkını kullanabilir, ayrıca yanlış bilgilerin düzeltilmesini talep edebilir veya gerektiğinde, bilgiler toplanan amaçlar için artık gerekli olmadığında silinmesini talep edebilir.

Kullanıcı, veri işlemenin sınırlandırılmasını talep edebilir, bu durumda bu bilgiler Fizbot tarafından yalnızca iddiaların uygulanması veya savunulması için saklanacaktır.

Kullanıcı, işleme karşı çıkma hakkına sahip olacaktır; bu durumda Fizbot, meşru nedenler veya olası iddiaların uygulanması veya savunulması için işlemeye devam edilmesi gerekmedikçe, bilgileri kullanıcının belirttiği şekilde işlemeyi durduracaktır.

KVKK’nın 11. maddesinde yer alan ilgili kişinin hakları maddesi, GDPR’nin 3. bölümünde yer alan ilgili kişinin hakları başlıklı madde ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kullanıcılar bu haklarına ilişkin taleplerini Web Sitesinde yer alan Gizlilik Merkezi’ndeki formu doldurarak veya [email protected] adresine e-posta yoluyla iletebilirler.

 

 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Fizbot kişisel verilerin güvenliğini ciddiye alır ve kişisel bilgileri korumak için uygun teknolojileri ve prosedürleri kullanır:

 • Erişim kontrolü: Fizbot’un ürün ve hizmetlerine tüm erişim şifrelenmekte ve bir güvenlik duvarı tarafından korunmaktadır.
 • Şifreleme: Tüm veriler ve iletişimler, şifreli ve güvenli bir kanal üzerinden taşınarak kapsamlı güvenlik standartları altındadır. Veriler ayrıca dinlenme halindeyken de şifrelenir, yani veriler yüksek düzeyde erişim güvenliğini takip eden şifreli veritabanlarında saklanır;
 • Gizlilik sözleşmesi ve güvenlik eğitimi: Tüm Topluluk üyelerimiz ve çalışanlarımız Gizlilik Sözleşmesi ile bağlıdır ve sürekli güvenlik farkındalığı eğitimine tabidir.

 

 1. ÇEREZLER

Hangi güvenlik önlemlerini uyguladık?

 Web sitesi, belirli hizmetleri ve işlevleri sağlamanın yanı sıra kullanıcıların çevrimiçi deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çerezler kullanır. Bu konuda daha fazla bilgiyi Çerez Politikamızda bulabilirsiniz.